ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
 
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

นายฐิตยุต งอนรถ ผู้กำกับ และประธาน ลูกเสือโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
นำคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้กำกับ ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
เนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559

ณ ลานอเนกประสงค์  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2559 โดยศูนย์ตรวจสุขภาพทรี ออร์ 
มาให้บริการตรวจสุขภาพที่โรงเรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (เพลงคนโง่สร้างบ้าน คนมีปัญญา)
วันศุกร์ ที่ 24 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดการเรียนการสอน เพื่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยจัดกิจกรรม เรียนรู้
เพลงคนโง่สร้างบ้าน คนมีปัญญา เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน
รู้จักหน้าที่ของตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้
วาดภาพ ร้องเพลง
เต้นประกอบเพลง ปั้นดินน้ำมัน
นักเรียนแบ่งหน้าที่กันตามความชอบ และความถนัด

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ทำขนมไทย "ข้าวต้มมัด")
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดการเรียนการสอน เพื่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยจัดกิจกรรม เรียนรู้
เรื่อง ขนมข้าวต้มมัด ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติ วิธีทำขนมข้าวต้มมัด ทีละขั้นตอน
และได้รับประทานขนมฝีมือตนเอง เป็นอาหารว่างสำหรับวันนี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับในหลวง ซึ่งทรงเป็น "ครูของแผ่นดิน"
แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ
เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม

เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู
และนักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติการจัดพานดอกไม้ธูปเทียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเตรียมวันไหว้ครู
วันพุธ ที่ 22 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมเตรียมกิจกรรมวันไหว้ครู โดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรม
ซึ่งนักเรียนสมัครใจตามความถนัดของตนเอง โดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา และคุณครูพิเศษเป็นคณะกรรมการตัดสิน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน "พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย"
และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้ว ฟ้า-ขาว

วันศุกร์ ที่ 17 วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมค่ายกิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน "พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย"
และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้ว ฟ้า-ขาว
เพื่อเพื่อสร้างเสริมความรักความสามัคคี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ดีให้แก่นักเรียน และเพื่อฝึกการทำงาน
และกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2559
วันศุกร์ ที่ 17 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2559
เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมแจกเครื่องดื่มโอวัลตินภูเขาไฟ
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกับ
บริษัทเอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย
เครื่องดื่มมอลต์บำรุงร่างกาย ตรา "โอวัลติน"
จัดกิจกรรมแจกเครื่องดื่มโอวัลตินภูเขาไฟ
ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
บริษัทเอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจน์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจากพี่ๆ จิตอาสา
วันพุธ ที่ 8 - ศุกร์ ที่ 10 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ให้
ความร่วมมือกับพี่ๆ จิตอาสา มาช่วยดูแลนักเรียนระดับเนอสเซอรี่
เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ และทักษะการดำเนินชีวิตของเด็กได้เป็นอย่างดี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม "UZU The Idol Star Challenge 2016 "
วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จัดกิจกรรม "
UZU The Idol Star
Challenge 2016 "
กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้วัยรุ่นในปัจจุบัน รู้จักใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
และก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและสังคม พร้อมทั้งแจกผลิตภัณฑ์ยูสุ เจเล่ และเบนโตะ

ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้าน
website counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116