ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
 
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)
สวัสดิการครู
วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

กองทัพต้องเดินด้วยท้อง..หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากภาระกิจ...บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข

พวกเรา ขอขอบคุณท่านผอ. (ผู้ใหญ่ใจดี)
กิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
โดยมีพิธีรำลึกถึง คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร
ตัวแทนคณะครู พนักงาน และนักเรียนนำดอกไม้ไปมอบ
ยังรูปของคุณพ่อ เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ และความเคารพต่อท่าน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 เรียนภาคฤดูร้อน  
วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม - 29 เมษายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดการเรียนการสอน
ภาคฤดูร้อน ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานและเสริมทักษะวิชาวิชาต่างๆ
เพื่อเสริมทักษะการบูรณาการโดยสามารถใช้ STEM นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
เพื่อส่งเสริมดนตรี กีฬา ให้สามารถนำไปปรับใช้ชีวิตประจำวันได้
เพื่อรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อตนเองและส่วนรวม

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วจนพิธีกรรมโมทนาคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา 2558
ในวันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดพิธีมิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษา 2558
เพื่อขอพรก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่ออวยพรให้แก่บุคลากร และนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ในช่วงปิดภาคเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 กิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา 2558  
วันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา
ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 (บัณฑิตน้อย)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบประกาศนียบัตรตาม โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) และมอบทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจมามอบประกาศนียบัตร
ตาม โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) และมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
ร.ต.อ. อดิศักดิ์ บัวงาม รอง สวป.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
และ ร.ต.ต. สุชีระ อุ่นจิตต์ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมปลูกฝังจิตสาธารณะ
วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ
นำอาหารมาไปเลี้ยงผู้คุมประพฤติ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ ณ โรงเรียนหนองหิน
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกตระหนักถึงบุคคล ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
ทำให้เกิดความรู้สึกที่ปรารถนาจะร่วมและมีส่วนช่วยเหลือสังคม
โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะครูและครบครัวศึกษาดูงาน ณ อ.เชียงคาน จ.เลย และ จ.หนองคาย
วันศุกร์ ที่ 19- จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
คณะครูและครอบครัวโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ
ศึกษาดูงาน ณ อ.เชียงคาน จ.เลย ไหว้พระวัดหลวงพ่อพระใส เคารพพระธาตุวัดนักบุญอัลฟอนโซ
และร่วมบริจาคข้าวสารให้กับโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ จ.หนองคาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมแสดงงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
และงานกาชาด ประจำปี 2559

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
นักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธร่วมแสดง
งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2559

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายวาเลนไทน์
วันศุกร์ ที่ 12- วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธจัดกิจกรรม
ค่ายวาเลนไทน์ "เรียนก่อนรัก ดีกว่ารักก่อนเรียน "
โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย
เพื่อมุ่งเน้นให้เรียน เกิดความรักแก่ตนเอง และความรักต่อผู้อื่นอย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย
และเกิดประโยชน์ต่อสังคม ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้นักเรียนด้านความรักอย่างถูกต้อง

พร้อมทั้งพิธีเปิดสนามฟุตบอลใหม่ของโรงเรียน โดยมรุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
จัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ และร่วมเตะฟุตบอลกับน้องๆ กิจกรรมต่างๆ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันอังคาร ที่ 9 และ วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

  แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านทางหวาย โรงเรียนด่านสิงขร
และ โรงเรียนอุดมราชภักดี อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดย คุณครูสุพจน์ เกิดทรัพย์ คุณครูสิราวรรณ ลาดน้อย และตัวแทนนักเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้าน
website counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116