ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี 
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
นายฐิตยุต งอนรถ ผู้กำกับ และประธาน ลูกเสือโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
นำคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้กำกับ
ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
เนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

ณ ลานอเนกประสงค์  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
โรงเรียนจัดให้มีการหล่อเทียน แห่เทียน
ถวายเทียน ทำบุญตักบาตร และการฟังพระธรรมเทศนา

ณ สำนักสงฆ์ดอนเหียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถนายน 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน
แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ
เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม

เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู
และนักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติการจัดพานดอกไม้ธูปเทียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน "พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย" 
และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้ว ฟ้า-ขาว
 
วันศุกร์ ที่ 16 วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถนายน 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมค่ายกิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน "พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย" 
และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้ว ฟ้า-ขาว

เพื่อสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เพื่อเรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดี
ตามแนวทางผู้นำศาสนา และผู้นำประเทศ เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม
ทำงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อค้นพบศักยภาพการเป็นผู้นำ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประวันได้

<<โดย : Sirawan&Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 พิธีมิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 1/2560  
วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
จัดกิจกรรมพิธีมิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 1/2560
เพื่อขอพระพรจากพระคริสตเจ้าเพื่อให้คุ้มครองดูแลโรงเรียน คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
ให้ดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ และให้นักเรียนมีความตั้งใจต่อการเรียน
ไม่ประพฤติในทางที่ไม่ดี มีความสามารถในทุกๆ ด้าน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning

วันศุกร์ ที่ 5- วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมี
อาจารย์ธัญญา เรืองแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

และอาจารย์ เครือรัตน์ เรืองแก้ว บรรณาธิการบริหาร 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ เป็นวิทยากร

ทั้งนี้โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ธัญญา เรืองแก้ว 
และอาจารย์ เครือรัตน์ เรืองแก้ว ที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาให้ความรู้แก่คณะครู ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Saleewan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมแสดงงาน ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
มหัศจรรย์เมืองอ่าวและงานกาชาดประจำปี 2560

วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ร่วมแสดงงาน ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
มหัศจรรย์เมืองอ่าวและงานกาชาดประจำปี 2560

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โดยสมาคมศิษย์เก่าพระแม่มารี 
คุณสมชาย เสรีกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าพระแม่มารี 

บริษัทหมอเส็งไทยแลนด์ บริษัทพรสกุลทัวร์   คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะผู้บริหาร  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ศิษย์เก่า  และนักเรียน โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ร่วมทำบุญการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่าพระแม่มารี  บริษัทหมอเส็งไทยแลนด์ บริษัทพรสกุลทัวร์ และทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 คณะครูและครอบครัวศึกษาดูงาน ณ ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย  
วันเสาร์ ที่ 11- จันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและครอบครัว
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
  ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค
ศึกษางานพุทธศิลป์ ณ วัดร่องขุ่น
สักการะพ่อขุนเม็งรายเพื่อความเป็นสิริมงคล ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย
กษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย
พระตำหนักดอยตุง และสวนแม่ฟ้าหลวง
และภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร
ให้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
จากสถานที่ที่ไปศึกษา แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

<<โดย : Siwalak : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ออกทัวร์ สวนสัตว์เขาเขียว หาดบางแสน

วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
นาย จิรากร   เนาวบุตร (ศิษย์เก่ารุ่น 30) และนายกษิดิ์เดช   สวัสดิมงคล (ศิษย์เก่ารุ่น 30)
ออกทัวร์ สวนสัตว์เขาเขียว หาดบางแสน บริษัทหมอเส็ง ไทยแลนด์ โดยบริษัทพรสกุลทัวร์
เพื่อฝึกประสบการณ์ทำงาน และมีรายได้ระหว่างเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณ ซิสเตอร์อนนท์ ศรีทน
และร่วมพิธีปลงศพ

วันอาทิตย์ ที่ 22 และวันที่ 24 มกราคม 2560  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณ
ซิสเตอร์อนนท์ ศรีทน อธิการโรงเรียน
ณ โบสถ์พระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ และร่วมพิธีปลงศพ
และเคลื่อนศพไปบรรจุที่สุสานศานติคาม จังหวัดนครปฐม

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านwebsite counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116